SH- Ağrı Şiddeti ve Ağrı Eşiği Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Ataoğlu, S., Ankaralı, H., Ankaralı, S., ve Koçak, S. (2018). Osteoartrit hastalarında ağrı şiddeti: Yeni bir ölçek. Cukurova Medical Journal, 43(2), 332-342. doi: 10.17826/cumj.341684

Sorumlu Yazar: 
Handan Ankaralı
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Toplam 8 madde
-Şu anki şikâyetinizden dolayı yaşadığınız ağrının derecesi
-Kol damarından kan aldırdığınızda duyduğunuz ağrının derecesi

Derecelendirme: 
100 mm cetvel üzerinde “Yok- Orta Şiddetli- Dayanılmaz şiddette” (VAS: visual analogue scale)
İletişim: