Sayı Duyusuna Yönelik Özyeterlik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Alkaş-Ulusoy, Ç. ve Şahiner, Y. (2017). Sayı Duyusuna Yönelik Özyeterlik Ölçeği’ nin geliştirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 25(1), 17-32

Sorumlu Yazar: 
Çiğdem Alkaş Ulusoy
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Ölçekte toplam 19 madde bulunmaktadır. Örnek Maddeler:
1. Sayıların temsil ettiği miktarları anlayabilirim.
5. 70:5 ile 70×0,5 işlemlerinin sonuçlarının aynı olup olmadığını işlem yapmadan açıklayabilirim.
18. Bir kavanoz içindeki bilye sayısını değişik yollar kullanarak tahmin edebilirim.

Derecelendirme: 
5’li Likert
İletişim: