Sayı Duyusu Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Altay, M. K. ve Umay, A. (2013). İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerine Yönelik Sayı Duyusu Ölçeği’nin geliştirilmesi. Eğitim ve Bilim, 38(167), 241-255

Sorumlu Yazar: 
Mesture Kayhan ALTAY
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

17 Madde ve 3 Alt boyut
Hesaplamada Esneklik (1 m): 0,25 x 16 işlemini kısa yoldan nasıl çözersiniz? Nasıl yaptığınızı gösteriniz.
Kesirlerde Kavramsal Düşünme (10 m): Aşağıdaki ondalık sayıları sıraladıktan sonra ortaya düşen sayıyı kolayca bulmanın yolu nedir? Sayıyı bulun ve nasıl bulduğunuzu açıklayınız.
0,10 0,98 0,198 1,3 1,6 1,602 0,835 9,345 0,01
Kıyaslama Referans Kullanımı (16 m): 86424 x 500 işlemini kısa yoldan nasıl çözersiniz? Nasıl düşündüğünüzü gösteriniz.

Derecelendirme: 
Açık uçlu sorulara verilen cevaplara göre değerlendirilmiştir.
İletişim: