Savunma Mekanizmaları Envanteri

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Kardeş, Ö. (1996). Savunma Mekanizmaları Envanteri ergen formu Türk kültürüne uyarlama çalışması (Yüksek lisans tezi). Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
PDF: