Ihılevich ve Gleser Savunma Mekanizması Envanteri

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Uysal, O. (1998). Alkol bağımlısı hastalarda Ihilevich ve Gleser (İ-G) Savunma Mekanizmaları envanterinin geçerlik güvenirlik çalışması (Yüksek lisans tezi). Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
PDF: