Sanal Müze Kullanımına Yönelik Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Peker, N. (2020). Sosyal bilgiler dersinde sanal müze kullanımı ve sosyal bilgiler öğretmen adaylarının sanal müze kullanımına yönelik tutumları: Aksaray müzesi örneği. Yıldız, M.S., Can, A., Özkaya, M. & Gümüş, K.S. (Ed.), V. Uluslararası Aksaray Sempozyumu içinde (s. 20-30). Aksaray: Aksaray Üniversitesi.

Sorumlu Yazar: 
Neşe Peker
Geçerlik: 

43 madde şeklinde hazırlanan ölçeğin, ön deneme çalışması iki farklı üniversitede eğitimini sürdüren toplamda 312 öğrenci ile yürütülmüştür. Ölçeğin kapsam ve görünüş geçerliği uzman görüşü doğrultusunda sağlanmıştır. Ölçeğin yapı geçerliği için ise faktör analizi yapılmıştır.

Güvenirlik: 

Güvenirlik ve geçerlik amacıyla yapılan işlemler sonucunda faktör yükü değeri. 30‟dan düşük bulunan 22 maddenin ölçekten çıkarılmasına karar verilmiş ve ölçek 21 madde şeklinde asıl uygulamaya hazır hale getirilmiştir.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= kesinlikle katılmıyorum – 5= kesinlikle katılıyorum)
İletişim: