Öğretmenler İçin Sanal Zorbalıkla Başa Çıkma Stratejileri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Altundağ, Y. ve Ayas, T. (2018). Öğretmenler için Sanal Zorbalıkla Başa Çıkma Stratejileri Ölçeği: Geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 19(1), 84-92. doi: 10.5455/apd.292158

Sorumlu Yazar: 
Yunus ALTUNDAĞ
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: