Sağlık İletişiminde Yetkinlik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Tezel-Kahraman, A., Özkan, S., ve Şimşek, A. Ç. (2020). Sağlık İletişiminde Yetkinlik Ölçeği”nin Türkçe geçerlilik ve güvenilirliği. Ankara Med J, (3), 629-640. doi: 10.5505/amj.2020.91328

Sorumlu Yazar: 
Asuman Tezel Kahraman
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: