Evde Bakım Hizmetleri Anketi

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Çoban, M. (2003). Evde bakım hizmetleri konusunda görüş belirleme: Sosyal Sigortalar Kurumu Ankara Eğitim Hastanesi doktorları ve hemşireleri üzerinde bir uygulama (Yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 

2 alt boyut bulunmaktadır.
Evde bakım hizmetlerinin finansmanını devlet sağlamalıdır.
Evde bakım hizmetleri koruyucu sağlık hizmetlerinin ulaşılabilirliğini artırır.
Evde bakım hizmetleri hastaların yaşam kalitesini artırır.
Evde bakım hizmetleri hastanede verilen sağlık hizmetin tamamlayıcısıdır.

Derecelendirme: 
PDF: