Romantizm ve Eş Seçimi Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Cihan-Güngör, H., Yılmaz, M. ve Balcı-Çelik, S. (2011). Romantizm ve Eş Seçimi Tutum Ölçeğinin uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4(36), 180-190.

Sorumlu Yazar: 
Hüdayar Cihan Güngör
Geçerlik: 

Ölçeğin yedi boyutlu modelinin uyumunu belirlemek amacıyla faktör analizi yapılmıştır. Ölçekteki maddelerin faktör yükleri .31 ile .93 arasında değişmektedir.

Güvenirlik: 

Ölçeğin alt boyutlarına ilişkin iç tutarlılık katsayıları .33 ile .98 arasında değişmektedir.

Yalnız ve Tek Doğru (2m): Dünyada mutlu bir evlilik yapabileceğim birçok kişi var.
Aşk Yeterli (6m): Benim için gerçek olan tek bir aşk vardır, o da evleneceğim kişiyle olan aşktır.
Beraber Yaşama (4m): Evlilik öncesi birlikte yaşamak, mutlu evliliği sürdürebilme şansımızı arttıracaktır.
Tam Güven (5m) : Evliliğimin iyi yürüyeceğinden kesin olarak emin olmalıyım ki, sevgilimle evlenmeyi düşünebileyim.
İdealleştirme (4m): Sevdiğim kişi benim için tamamıyla ideal olmasa bile onunla evlenirim.
Çaba Göstermeme (3m): Evlenilecek doğru kişiyi bulma, çabadan daha çok bir şans işidir.
Zıt Kutuplar (4m) : Birbirine aşırı derecede benzer olan çiftlerin ilişkileri çok sıradan ve sıkıcıdır.

Derecelendirme: 
5’li Likert ( 1= Hiç Katılmıyorum , 5= Tamamen Katılıyorum)
İletişim: