Doğum Tatmin Ölçeği -Revize Edilmiş

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Göncü-Serhatlıoğlu, S., Karahan, N., Hollins-Martin, C. J., & Martin, C. R. (2018). Construct and content validity of the Turkish Birth Satisfaction Scale – Revised (T-BSS-R). Journal of Reproductive and Infant Psychology, 36, 235–245. https://doi.org/10.1080/02646838.2018.1443322

Sorumlu Yazar: 
Seda Göncü Serhatlıoğlu
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: