Rekreasyon Fayda Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Akgula, B. M., & Ertuzunb, E. (2016). Leisure benefit scale: A study of validity and reliability. Gazi Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi, 23 (1), 25-34.

Sorumlu Yazar: 
Beyza Merve Akgül
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

1 Rekreasyonel aktiviteler bireylerin fiziksel sağlığını geliştirebilir.
2 Rekreasyonel aktiviteler bireylerin hastalıklardan korunmalarını sağlayabilir.
3 Rekreasyonel aktiviteler vücut formunun iyi olarak (bozulmadan) sürdürülmesine yardım
edebilir.
4 Rekreasyonel aktiviteler bireylerin vücut gelişimine yardımcı olabilir.
5 Rekreasyonel aktiviteler bireylerin enerjilerini açığa çıkarmalarına yardımcı olabilir.
6 Rekreasyonel aktiviteler kişinin uyku kalitesini iyileştirebilir/artırabilir.
7 Rekreasyonel aktiviteler bireylerin gündelik işlerindeki uyuşukluktan kurtulmalarına ve
enerjilerini yenilemelerine yardımcı olabilir.

Derecelendirme: 
5’li Likert
İletişim: