Kariyer Psikolojik Danışmanlığına Yönelik Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Kavas, A. B. (2017). Kariyer Psikolojik Danışmanlığına Yönelik Tutum Ölçeğinin Türkçe Formu: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 7(48), 83-96.

Sorumlu Yazar: 
Ayşenur Büyükgöze Kavas
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: