Kariyer Psikolojik Danışmanlığı Öz–Yeterlik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Büyükgöze-Kavas, A., Şanlı, E., ve İslam, Ü. Y. (2021). Kariyer Psikolojik Danışmanlığı Öz–Yeterlik Ölçeği Türkçe formu: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (58), 105-130. https://doi.org/10.21764/maeuefd.790078

Sorumlu Yazar: 
Ayşenur Büyükgöze Kavas
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
1= Hiç Katılmıyorum, 5=Tamamen Katılıyorum
İletişim: