Psikiyatri hemşireleri için moral distres ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Kovancı, M. S., & Özbaş, A. A. (2020). Psikiyatri Hemşireleri için Moral Distres Ölçeğinin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. Klinik Psikiyatri Dergisi, 23(4), 486-494. doi: 10.5505/kpd.2020.24865

Sorumlu Yazar: 
Mustafa Sabri KOVANCI
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

1. Hastaneye dava açılmasından korktuğunuz için, aynı görüşte olmasanız da hastanın bakımı konusunda ailenin isteklerine göre davranmak

Derecelendirme: 
7
İletişim: