Planlı Davranış Kuramı Diyet Uyum Bataryası

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Akmercan, B.(2019). Obez olan ve olmayan bir grup bireyde diyet uyum davranışının psikososyal yordayıcılarının incelenmesi: Planlı davranış kuramı çerçevesinde bir batarya geliştirme ve model sınama çalışması (Yüksek lisans tezi). İstanbul Üniversitesi, İstanbul.

Sorumlu Yazar: 
Bircan Akmercan
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: