Çalgı performans Yönetimi Öz Yeterlik Algısı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Can, Ü. K., ve Yorulmaz-Birdal, Ö. (2021). Çalgı Performans Yönetimi Öz-Yeterlik Algısı Ölçeği geliştirme çalışması. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 17(38), 5125 – 5160. https://doi.org/10.26466/opus.851048

Sorumlu Yazar: 
Ümit Kubilay Can
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: