Paternalist Liderlik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Erol, E., & Senturk, I. (2018). Paternalistic Leadership Scale Turkish adaptation a validity – reliability study.
International Journal of Educational Methodology, 4(4), 267-285. doi: 10.12973/ijem.4.4.267

Sorumlu Yazar: 
Evrim Erol
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: