Patient Rated Wrist/Hand Evaluation (PRWHE-T) Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Öke Topcu, D. (2014). PRWHE (Patient rated wrist/hand evaluation)’nin Türkçe versiyonunun (PRWHE-T) Türk popülasyonunda kültürler arası adaptasyon, geçerlilik ve güvenilirliğinin çalışılması ve PRWHE’nin fizikometrik özelliklerinin ölçülmesi (Tıpta uzmanlık tezi, Başkent Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Ankara). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi adresinden edinilmiştir.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
PDF: