Öz Tiksinme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Bahtiyar, B., & Yıldırım, A. (2019). Öz Tiksinme Ölçeği-Revize Formu: Türkçe uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışması. Klinik Psikiyatri Dergisi, 22. doi: 10.5505/kpd.2019.72692

Sorumlu Yazar: 
Başak Bahtiyar
Geçerlik: 

Açımlayıcı Faktör Analizi sonucunda, ölçeğin orijinaliyle tutarlı olarak, öz tiksinmeye ilişkin davranış odaklı ve fiziksel
görünüm odaklı iki alt boyut elde edilmiştir.

Güvenirlik: 

Ölçeğin tümü için iç tutarlık katsayısı .83, ölçeğin davranışsal öz tiksinme alt boyutu için iç tutarlık katsayısı .78 olarak hesaplanırken, fiziksel öz tiksinme alt boyutu için bu değer .71 olarak elde edilmiştir.

Ölçek 14 madde ve iki faktörden oluşmaktadır.
Davranış Odaklı Öz Tiksinme (8m): Kendi davranışlarımdan bıktım.
Fiziksel Görünüm Odaklı Öz Tiksinme (6m): Kendi görüntüme bakmak beni rahatsız eder.

Derecelendirme: 
7’li Lİkert
İletişim: