Öğretmen Bilimsel Süreç Becerileri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Kılınç, S. H. (2018). Fen bilgisi öğretmenlerinin ve öğretmen adaylarının bilimsel süreç becerilerine sahip olma düzeylerinin incelenmesi: ölçek geliştirme ve uygulama çalışması (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Mersin Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin.

Sorumlu Yazar: 
Hülya Sevim Kılınç
Geçerlik: 

Her alt boyutta elde edilen kapsam geçerlik indekslerinin ortalamasının ortalamasını testin kapsam geçerliği olarak kabul ettik. ÖBSBÖ’ nin kapsam geçerlik indeksi 0,92 olarak belirlenmiştir.

Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: