Matematiksel Süreç Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Sağlam, Y. ve Bülbül, A. (2010). Adaptation of mathematical processing instrument into Turkish. Procedia Social and Behavioral Sciences, 2, 3558–3562. doi:10.1016/j.sbspro.2010.03.551

Sorumlu Yazar: 
Yasemin Sağlam
Geçerlik: 

Yapı geçerliliği için 10 öğrenci (5 görüntüleyici ve 5 görüntüleyici olmayan) ile klinik görüşmeler yapılmıştır.
bu gruptan. Videolu görüşme İntegral konseptinden 4 problemden oluşuyordu. Sorunlar olabilir
hem görsel hem de görsel olmayan yöntemler kullanılarak çözülmüştür. Problemleri çözerek öğrencilerden
onların düşünceleri. Sözlerine ve yazılı çalışmalarına dayanarak, onlara tahmini bir görselleştirme puanı verilmiştir.
Görüşme sırasında elde ettikleri puanları MPI-SB ile karşılaştırmak için Spearman’ın rho korelasyonu kullanıldı.

Güvenirlik: 

Güvenilirlik analizi için MPI-SB matematikte 50 öğrenci (20 erkek ve 30 kız) tarafından uygulanmıştır.
19 gün ara ile 2008-2009 güz döneminde öğretim eğitim programı.
Sonuç,
yaklaşık 0.96, ki bu testin güvenilir olduğunu düşündürdü. Ancak bu çalışmada test-tekrar test güvenilirliği kullanılmıştır.

Derecelendirme: 
İletişim: