Başa Çıkma Esnekliği Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Akın, A., Aşut, S., Toprak, H., Çardak, M., Özdemir, E., Sarıçam, H., & Kaya, Ç. (2013, Mayıs). Başa Çıkma Esnekliği Ölçeği Türkçe Formu’nun geçerlik ve güvenirliği. 5. Ulusal Lisansüstü Eğitim Sempozyumu, 10-11 Mayıs 2012, Sakarya, Turkey. Doi: 10.13140/RG.2.2.20186.75205

Sorumlu Yazar: 
Hakan Sarıçam
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: