Hizmet Sektöründe Pozitif Liderlik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Ekşili, N. ve Alparslan, A. M. (2021). Hizmet Sektöründe Pozitif Liderlik Ölçeği geliştirme çalışması. Journal of Organizational Behavior Review, 3(1), 88-112.

Sorumlu Yazar: 
Nisa EKŞİLİ
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: