Otel İşletmelerinde İş Tatmini Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Kantarcı, K. (1997). Otel işletmelerinde iş tatmininin ölçülmesi ve işgören performansına etkileri (Doktora tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
PDF: