Çevresel Tutum Ölçeği (Environmental Attitude Scale)

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Artvinli, E., & Demir, Z. M. (2018). A study of developing an environmental attitude scale for primary school students. Journal of Education in Science, Environment and Health (JESEH), 4(1), 32-45. doi: 10.21891/jeseh.387478

Sorumlu Yazar: 
Eyüp Artvinli
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: