Eğitim Fakültesi Öğrencileri İçin Serbest Yazmaya Karşı Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Ayrancı, B. B., & Temizyürek, F. (2017). Eğitim fakültesi öğrencilerinin serbest yazma tutumlarına dair ölçek geliştirme. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 5(4), 704-716.

Sorumlu Yazar: 
Bilge Bağcı Ayrancı
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: