Etkin Vatandaşlık Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Çevik-Kansu, C. & Öksüz, Y. (2014). Developing an Active Citizenship Scale for the fourth grade primary school students’. Anthropologist, 18(3), 969-980. https://doi.org/10.1080/09720073.2014.11891630

Sorumlu Yazar: 
Ceren ÇEVİK KANSU
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
5’li Likert
İletişim: