Örgütsel Vazgeçme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Gün, G. (2020). Scale of Organizational Unlearning: Study of validity reliability. OPUS–International Journal of Society Researches, 15(22), 840-853. doi: 10.26466/opus.660915

Sorumlu Yazar: 
Gül Gün
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: