Örgütsel Şarlatanlık Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Ergün, H. (2021). Örgütsel Şarlatanlık Ölçeği Türkçe uyarlama çalışması. Academia Eğitim Araştırmaları Dergisi, 6 (1), 93-102.

Sorumlu Yazar: 
Hüsnü Ergün
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: