Etkinlikten Vazgeçme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Özdemir, A. S., Ayyıldız Durhan, T. ve Karaküçük, S. (2020). Etkinlikten Vazgeçme Ölçeği geçerlik güvenirlik çalışması. OPUS–Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 15(23), 1940-1958. DOI: 10.26466- /opus.689357

Sorumlu Yazar: 
Tebessüm Ayyıldız Durhan
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: