Kurumsal Söylenti Ölçeği (Organizational Rumor Scale)

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Dagli, A., & Han, B. (2018). Organizational rumor scale for educational institutions. Universal Journal of Educational Research, 6(5), 936-946.

Sorumlu Yazar: 
Abidin Dağlı
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: