Olumsuz Değerlendirilme Korkusu Ölçeği (Kısa Formu)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Bilge, F. ve Kelecioğlu, H. (2008). Psychometric properties of the Brief Fear of Negative Evaluation Scale: Turkish form. Eurasian Journal of Educational Research, 32 , 21-38.

Sorumlu Yazar: 
Filiz Bilge
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: