Olumsuz Değerlendirilme Korkusu Ölçeği Kısa Formu (ODKÖ)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Çetin, B., Doğan, T. ve Sapmaz, F. (2010). Olumsuz Değerlendirilme Korkusu Ölçeği Kısa Formu’nun Türkçe uyarlaması: geçerlik ve güvenirlik çalışması. Eğitim ve Bilim, 35(156), 205-216.

Sorumlu Yazar: 
Bayram Çetin
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: