Olumsuz Davranışlar Anketi

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Karaahmet, E., Kıran, S., Atik L., Atasoy, N., Saraçlı, Ö., Ankaralı, H. ve Konuk, N. (2013). İş yerinde yıldırmaya maruz kalımı ölçmek için kullanılan Olumsuz Davranışlar Anketi Türkçe formunun güvenilirliği. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 14(3), 275-282.

Sorumlu Yazar: 
Numan Konuk
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

4 Alt boyut ve 21 madde
Kişisel Tehdit ve İzolasyon (9m): Hakkınızda dedikodu ve söylentilerin yayılması
Mesleğe Yönelik Tehdit (5m): İşinizin aşırı izlenmesi
Destabilizasyon (4m): Birinin performansınızı etkileyecek bir bilgiyi saklaması
Aşırı İş Yükü alt boyutu (3 m): Mantıksız veya imkansız hedefleri veya son teslim tarihleri olan görevler verilmesi

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= hiç – 5= her gün)
İletişim: