Çocukluk Çağı Olumsuz Yaşantılar Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Gündüz, A., Yaşar, A.B., Gündoğmuş, İ., Savran, C.ve Konuk, E.(2018). Çocukluk Çağı Olumsuz Yaşantılar Ölçeği Türkçe Formunun geçerlilik ve güvenilirlik çalışması,Anadolu Psikiyatri Dergisi, 19(1), 68-75.

Sorumlu Yazar: 
Anıl Gündüz
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: