Genetik ve Genetik Uygulamalarına Yönelik Tutum ve Anlayış Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Cebesoy, Ü. B. ve Karışan, D. (2019). Genetik ve genetik uygulamalarına yönelik tutum ve anlayış ölçeği: Türkçe uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışması. Başkent University Journal of Education, 6(2), 282-292.

Sorumlu Yazar: 
Ümran Betül Cebesoy
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: