Okul-aile İşbirliği ve İletişimi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Çeviş, M. (2002). Denizli merkez ilköğretim okullarındaki okul-aile işbirliğinin yönetici, öğretmen ve veli tarafından ideal ve pratik düzeyde değerlendirilmesi. (Yüksek lisans tezi). Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli.

Sorumlu Yazar: 
Mehmet Çeviş
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
PDF: