Güdü Yönelimi Envanteri

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Muçaoğlu, D. (2006). Çalışanların arkadaşlık, başarı ve statü çabaları ve bu çabaların örgütsel vatandaşlık davranışlarıyla ilişkisinin incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Sorumlu Yazar: 
Duygu Muçaoğlu
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: