Okul Öncesi Sosyal Davranış Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Karakuş, A. (2008). Okul Öncesi Sosyal Davranış Ölçeği öğretmen formunun güvenirlik ve geçerlik çalışması (Yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: