Okul Öncesi Oyun Davranış Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Ogelman, H. G. (2012). Okul Öncesi Oyun Davranış Ölçeği’nin (OÖODÖ) Güvenirlik Geçerlilik Çalışmaları. İİB International Refereed Academic Social Sciences Journal , 3(2), 201-221.

Sorumlu Yazar: 
Hülya Gülay Ogelman
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: