Okul Öncesi Çocukları İçin Sosyal Davranış Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Sakarya, S., Çakmak, A., ve Şahin, H. (2020). Turkish validity and reliabi-lity study of the social behavior scale for preschool children. OPUS–Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 16(31), 3853-3866. http://dx.doi.org/10.26466/opus.762096

Sorumlu Yazar: 
Seda Sakarya
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: