Okul Öncesi Öğretmenlerinin Uyguladıkları Aile Katılım Stratejilerini Belirleme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Keleş, O. ve Sığırtmaç, A. (2016). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Uyguladıkları Aile Katılım Stratejilerini Belirleme Ölçeği geçerlik güvenirlik çalışması. Eurasian Academy of Sciences Eurasian Education & Literature Journal, 6, 49-58.
http://dx.doi.org/10.17740/eas.edu.2016‐V6‐05

Sorumlu Yazar: 
Oğuz KELEŞ
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: