Okul Öncesi Kabul Ölçeği (OÖKÖ)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Ahmetoğlu, E., Shpendi, T. ve Acar, İ. H. (2018). Çocukların özel gereksinimli akranlarına karşı tutumları: Okul Öncesi Kabul Ölçeği-Yenilenmiş Formu’nun (OÖKÖ) uyarlama çalışması. Turkish Studies, 12(18), 1-20.

Sorumlu Yazar: 
Tringa Shpendi
Geçerlik: 

Geçerlilik analizi için DFA modeli oluşturulmuştur. Model sonucunda anlamlı şekilde ölçeğe yüklenmeyen maddeler ölçekten çıkarılarak model tekrar test edilmiştir. Uyum indekslerinin belittiği üzere, model mevcut veriler ile anlamlı bir sonuç vermiştir. χ2(84)= 180.809, CFI=0.93, RMSEA=0.05 (90% CI 04 – 06), SRMR=0.07, WRMR= 1,18. Madde yükleri .23 ile .75 arasında değişmektedir. Olumsuzluk belirten 14. madde en düşük yükü göstermiştir.

Güvenirlik: 

Ölçek için kalan 15 maddenin iç tutarlılık değeri α= .75 olarak bulunmuştur.

Tek boyut ve 15 maddeden oluşmaktadır.

Derecelendirme: 
“Gülen Yüz” (Çok severim), “İfadesiz Yüz” (Az severim), “Üzgün Yüz” (Hiç sevmem)
İletişim: