Okul Öncesi Dönem Çocukları İçin İletişim Becerileri Ölçekleri

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Ergin, H. (2004). Okul Öncesi Dönem Çocukları için İletişim Becerileri Ölçeklerinin Geçerlik, Güvenirlik ve Norm Çalışması. Hasan Âli Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(2), 181-199.

Sorumlu Yazar: 
Hatice Ergin
Geçerlik: 

Değerlendirme sonucunda, uzmanların %70’nin kabul ettikleri maddeler teste alınmıştır. Testteki madde sayısı değişmemiş, 19 olarak kalmıştır.
Bu değerlendirme sonucunda ölçeğin kapsam geçerliliği olduğu belirlenmiştir.

Güvenirlik: 

Duyguları Tanıma Testi için iç tutarlılık katsayıları; Cronbach Alfa Teknİği’ne göre 0,74,. Spearman
Brown Teknİği’ne göre 0,69, Guttman Teknİği’ne göre ise 0,68 olarak, Dinleme Testi iç tutarlılık katsayılarına bakıldığında; güvenirlik katsayısının Cronbach Alfa Tekniğine göre 0,71, Spearman Brown Tekniği’ne göre 0,59, Guttman Tekniği’ne göre ise 0,58 olarak, Duygulan İfade Etme Testi iç tutarlılık katsayılarına bakıldığında; Sperman-Brovvn Tekniği’ne göre 0,88, Guttman Tekniği’ne göre 0,88, Cronbach Alfa Tekniği’ne göre 0,82 olarak Göz Kontağı Kurma Testi için iç tutarlılık katsayıları; Cronbach Alfa Tekniği’ne göre 0,84, Spearman Brown Tekniği’ne göre 0,69, Guttman Tekniği’ne göre ise 0,68 olarak bulunmuştur.

Derecelendirme: 
4’lü puan sistemi (Tamamen uygun, uygun, kısmen uygun ve uygun değil)