Okul Öncesi Öğretmen Adaylarına Yönelik Öz-Yeterlik İnanç Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Öztugan, Y. (2017).Okul Öncesi Öğretmen Adaylarına Yönelik Öz-Yeterlik İnanç Ölçeği geliştirme çalışması.JASSS The Journal of Academic Social Science Studies, 3(61), 47-59.

Sorumlu Yazar: 
Zülüf Öztutgan
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: