Okul Müdürlerinin Türkiye’nin Matematik Programı Hakkındaki Görüşlerini Belirleme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Bayraktar, A., Güner, N., Akkurt-Denizli, Z. ve Sezer, R. (2016). Okul müdürlerinin Türkiye’nin matematik programı hakkındaki görüşlerini belirlemeye yönelik ölçek geliştirme çalışması IJAEDU- International E-Journal of Advances in Education, 2, 218-226. doi: 10.18768/ijaedu.44804

Sorumlu Yazar: 
Necdet Güner
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: