Fen Bilimleri Öğretmenlerinin STEM Hakkındaki Görüşlerini Belirleme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Biçer, B. G., Uzoğlu, M. ve Bozdoğan, A. E. (2018). Fen bilimleri öğretmenlerinin STEM hakkındaki görüşlerinin belirlenmesine yönelik ölçek geliştirme çalışması. OPUS–Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 9(16), 551-574. doi: 10.26466/opus.461791

Sorumlu Yazar: 
Berna Gül Biçer
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: