Müşteri Bağlılığı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Bektaş, H., ve Aydın, M. (2018). Müşteri bağlılığının ölçülmesi: Cep telefonu pazarı üzerine bir uygulama. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 32(3), 773-791.

Sorumlu Yazar: 
Hakan Bektaş
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: