Öğretmenlerin Öğrenci Başarısından Sorumluluk Algı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Ekici, G. (2012). Öğretmenlerin Öğrenci Başarısından Sorumluluk Algı Ölçeği: Türkçeye uyarlama, geçerlik ve
güvenirlik çalışması. Çağdaş Eğitim Dergisi Akademik, 1 (2), 23-35.

Sorumlu Yazar: 
Gülay Ekici
Geçerlik: 

Ölçeğin iç geçerliliği ve dış geçerliliği sağlanmıştır.

Güvenirlik: 

Güvenilirlik için KR-20 yöntemi ile hesaplama yapılmıştır.

2 alt boyut ve 30 madde
Öğrencilerin başarısından sorumluluk(15)
Öğrencilerin başarısızlığından sorumluluk(15)

Derecelendirme: 
2 li derecelendirme( evet ve hayır)
İletişim: